По Пътя към Културата на Сърцето.
Възраждането на българщината и България във всички нейни територии!
W е l c o m e !

Search
Enter Keywords:
Начало arrow СИМПОЗИУМЪТ СЕДЕМ РИЛСКИ ЕЗЕРА
PDF Печат E-mail
СИМПОЗИУМЪТ СЕДЕМ РИЛСКИ ЕЗЕРА Е ФАР НА БЪЛГАРЩИНАТА С НЕГО СЕ ИЗЛЪЧВАТ ОНЕЗИ СИГНАЛИ КОИТО ТРЯБВА ДА ПОСТАВЯТ НАЧАЛОТО НА НОВОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ВЪЗДИГАНЕ НА БЪЛГАРИЯ

СОЦИУМ – БЪЛГАРЩИНА – ДУХОВНОСТ
ИСТИНСКА БЪЛГАРЩИНА – АЗЪТ НА БЪЛГАРИТЕ
ПОПУЛЯРНАТА БЪЛГАРЩИНА Е ИМИТАЦИЯ ЗА ДА СЕ СКРИЕ ИСТИНАТА
КОНКРЕТНИ СТЪПКИ КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВЯТ
ИСТОРИЯТА СТОИ В НАЧАЛОТО КАТО ЧЕЛЕН ОТРЯД
НОВАТА КАРТИНА НА ИСТИНСКАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ

Има ли геноцид върху българската нация!
Може ли да се говори за световен холокост, чиито изражения е всъщност днешния тероризъм!
Кой извършва този геноцид  и този холоост!
Не е ли отново въвеждането на тези понятия Геноцид и Холокост, стъпка към борбата с въображаем противник, не е ли много пресилено да се говори за геноцид и холокост, има ли някакви доказателства, и не се ли цели с всичко това уплашване на хората, не се ли усилва със споменаването на тези понятия егрегора им?
Управлява ли се света като социум от някаква група от хора? – Да, управлява се, но това управление е непряко, чрез създаване на условията, и най-вече чрез т.нар. егрегориални средства, егрегорите!
Какъв е произходът на тези скрити управници! – Евреи ли са? Българи ли са, какви са по националност? Използват програмирани хора, и в този смисъл евреите са впримчени в употреба от тази групировка!

Кой управлява и пише сценариите!

Ако това население българско е най-древното население на планетата, защо е доведено до това положение, как така е станало!

Чрез какви гигантски сценарии и трябва ли това население да знае това!

Трябва ли това най-древно население на планетата да знае своя произход, своите корени, как трябва да се постави новото начало на Новата история! Каква трябва да бъде стратегията на преподаване на истинската българска история!
Какво е това нещо българин! Трябва да се положат отначало основите, и върху тях да се гради фундаменталния първи етаж!
Кои български исторически книги са първите, които всеки българин трябва да притежава у дома си!
1.Строители на нова България
2.Произходът на българите и въобще книгите на Ганчо Ценов
3.Животът на Стамболов
  • ЕДНА ГОЛЯМА МИСЛОВНА ЦЕНТРАЛА

Една голяма мисловна централа, егрегор на симпозиума, постоянно се вземат рещения и изпълняват, вместо само веднаж в годината, събрали се, пийнали, хапнали, поспорили, изпили по една ракия, в кръчмата и отново след една година, по време на тази година всеки си седи в дупката и работи в себе си. – не, постоянно се работи в себе си и в социума


Copyright2005 © www.7rilskiezera.com