По Пътя към Културата на Сърцето.
Възраждането на българщината и България във всички нейни територии!
W е l c o m e !

Search
Enter Keywords:
Начало arrow НЕПРЕДУБЕДЕНО ЗА Д-Р ГАНЧО ЦЕНОВ..
PDF Печат E-mail

НЕПРЕДУБЕДЕНО ЗА Д-Р ГАНЧО ЦЕНОВ КАКТО И ЗА ПРОИЗХОДА НА СЪЗДАДЕНАТА НЕБИВАЛИЦА ЗА КОРЕНИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ


Кой е центърът от който се режисира тази небивалица и кой има интерес от това невероятно инкриминиране на книгите на д-р Ганчо Ценов?

Частица от мозайката - срещнато из интернет пространството:
Когато за първи път срещнах името на д-р Ганчо Ценов (някъде из трудовете на проф. Бешевлиев), ми направи впечатление, че ставаше въпрос за единствения български учен , който твърдял за българите, че имат "тракийски" произход. Разпитах мои познати историци и археолози, дали знаят нещо за този български историк. От тях не можах да изкопча абсолютно никаква информация.
Започнах да търся книгите на Ценов. Повечето открих много трудно. Оказа се, че в Народната Библиотека "Св.Св. Кирил и Методи", на мястото на неговите изследвания са поставени рецензии на други учени върху трудовете му. Най-интересните му книги намерих в частни библиотечни сбирки на мои познати и приятели.
Когато се запознах с изследванията на професора, осъзнах, че Ганчо Ценов е заслужено инкриминиран от "историците". Неговите трудове бяха толкова Български, че нито един академичен "учен" не би допуснал този човек в университетските висши среди. Както е и станало. Опитите на Ганчо Ценов да защити докторат в Университета и да учи Българската Младеж на Българска История са ударили на камък. Научната си титла (доктор по история) Ганчо Ценов е получил в Берлинския университет.
В своите научни дирения д-р Ценов допуска и не малко грешки. Но пътят към истината е труден и неравен за всеки изследовател, още повече за този, който сам с много труд се бори срещу клишетата в науката.
Откъс от книгата Кроватова България и покръстването на българите

“Турската и гръцката тирании бяха свели българския народ до най-ниското стъпало на човешка култура , но българизма му те не можаха да изкоренят. Под съзнанието на народа все още бяха останали зародиши от национален усет. Българският народ съзна, че е бил народ и е имал своя самостоятелна държава и успя даже да си извоюва своя народна църква. Русия освободи една част от българския народ. Освободените българи се повикаха за самостоятелно управление , но те се разделиха по атавизъм на два дела.
Херодот разправя за нашите прадеди кимериите или скитите следното:
Веднъж персите ги нападнали. Те се събрали на съвет да решат, какво да правят. По-имотните казали , че трябва непременно да се защитават, та ако и всички би погинали. "Ако избегаме от тук , къде можем да идем и каква ще бъде нашата съдба" казали те. Другата партия била на мнение да не се бият , а да бегат. И понеже била по-многобройна и по-силна , тя се нахвърлила върху оние, които искали да се бият и ги избила. Тогава нахлули персите и безпрепятствено заели кимерийската земя. Избегалите отишли да си търсят прехрана у други народи. Херодот ги нарича "доулои" т.е. слуги , роби , което латинците отсетне нарекоха склавени (слуги, роби), а по-новите писатели ги нарекоха славени.
След освобождението българският народ се разделил на два дела. Единият дел, който се наричаше славянофили, бе на мнение, че България требва да се постави под протектората на Руся , защото тя сама не могла да се управлява.
Другата партия, която се наричаше патриоти, беше за една самостоятелна България. Ожесточените борби между тези две партии пълнят историята на България от освобождението до световната война. Русофилите се засилиха от разните модерни течения , като комунисти, социалисти и други исти , които за народност и отечество лула тютюн не даваха. Отечестволюбието се счете за порок , за назадничавост. Тежко тому, комуто излезеше дума , че е патриот.
Когато в 1907 година аз издадох моята книга "Праотечеството на Българите", от която излизало, че българите са били нещо по-добро от онова, което се мислеше досега за тех, аз бидох обявен за патриот и, следователно, за човек, който стои извън законите. Всички , които ме критикуваха , критикуваха ме не по съдържание, не защото посочените от мен данни са неверни, а защото съм бил патриот, който изнасял факти, че българите са били и храбри и културни, когато според мнението на моите противници било очевидно, че българите са създадени от природата за тор на чужди ниви.”


Издателят на настоящата книга дълго време прави опит да изясни небивалицата в това поле, толкова важно за българите като българската история. Самият той, е издал и друга една книга “Богомилство, славянство и възраждане”, на базата на концепцията, застъпвана от духовния просветител, учител и мъдрец, за мнозина Миров учител, Петър Дънов, познат като Беинса Дуно.
И така, няма никакви противоречия в това, да се твърди, че българите имат връзка със славяните, и че една част от тях носят в себе си част от славянската кауза. Но славянство и панславизъм, ето това са две различни неща. Изкуствената теза за произхода на българите – “тюркски или славянски” и прочие бе създадена от същите тези недопечени “майстори глобалисти”. Панславизмът бе създаден за обслужване Плана на Силните на деня, и като част от бъдещия план за Голямата глобализация, с която се целеше да се постави под контрола на новата римска империя цялото човечество. Уви, в главите на някои люде, това присъства, но явно трябва да се узнае: Това няма да го бъде. НЯМА ДА ГО БЪДЕ! Втори Рим няма да има. Европейският съюз, по плановете на някои самозвани богоизбраници, би трябвало да се превърне в новата Римска империя. Но благодарение на такива народи като българския, в които изначално е заложен генетичния код за оцеляване на човечество, поради което и толкова много гонения е понесъл този народ, действително този глобалистки план не ще се състои за ужас на лековерните му привърженици, някои от тях масони и членуващи в не една ложа и тайни общества, ложи и сдружения.
По въпроса за противоречията между понятията за славянство и най-древна българска история:
“Българският народ е приготовляван от 5400 години насам от невидимия свят, за да може в днешния век да изпълни задачата, която му се възлага.”  “Например само в българския език има две понятия за Бога: Бог и Господ. Бог значи Единият, Незнайният, Вечният, Ели. Господ – това са съществата, завършили своята еволюция и станали божества, които управляват цялата Вселена и представляват ложата на Всемирното Бяло Братство в Космоса.”/В случая Беинса Дуно разбира ролята на Христос като първоосновна сила в тази част на Вселената./
“В българите има три хубави черти. Най.първо са живели българите траки, които са наричани “благати хора” или “благари”. Те са били добри. От тях българите са взели наклонността към мистичното, духовното. После са дошли славяните, заели са Балканския полуостров. От тях българите са приели духа на жертвата и самоотричането. Най-после са дошли и Аспаруховите българи. От тях са приели храбростта. Старите /най-древните/ българи /прабългарите/, които са живели на Балканския полуостров, са служили на благия Бог. Това е духовното тълкуване на думата “българин”, благарин. Те са били хора на Духа. Старите българи се различават от тези, които по-късно дойдоха от север, откъм реката Волга и които не служеха на благия Бог, тъй като нямаха това религиозно чувство.”
Бел. /От ред. - Тоест старите българи и Аспаруховите българи не са едно и също./
А сега нека се вгледаме в миналото.
Поели свещения зов в душите си – “Танг – Ра”, българите започват да осъществяват своята отговорна  и трудна мисия.  Съгласно плана на Мисията, те се разделят на три клона, всеки един от тях с определена специфична задача за изпълнение. Първият клонблагите българи, блъгари, траки, /Българите са траки – същото го твърди и Ганчо Ценов/ остават по земите на Балканския полуостров. Преди тридесет века тука при тях намира покой Бастет, но също тук  и се завръщат по-късно Аспаруховите българи. Вторият клондивите българи, създават мощни империи – велика хунорска, велика кушанска, велика хунска, и т.н и техните владетели са от един и същ род – Дуло. От там всъщност идват и па-сетнешните български канове. Впрочем тези българи сега имат най-много подражатели в  днешно време. На времето те са прилагали своите стихийно разрушителни сили и своята съзидателна енергия. В тази своя дейност те доказват на практика вечната валидност на духовните принципи – Обединение чрез насилие е невъзможно. Културата не може да се носи на върха на меча и който използва насилие, от насилие умира. За съжаление и в наши дни проверяваме все още, отново и отново тези принципи, докато се осъзнаят издълбоко от носителите на този вид българщина. Докато последните получат своя урок от историята и се научат на единение и ненасилие. И ето идва ред и  на Третият клон, незабележимите и малко познати българи, адепти, посветени и  учители. Те всъщност пренасят езотеричната школа на земята. Те винаги работят в тишина и не носят титли. Те създават на практика Новото учение, християнско по дух и практика, със специфична българска езотерика и символика, и хилядолетна връзка с тангризма, орфизма и богомилството.
В този смисъл на гореказаното, славянството на Беинса Дуно звучи съвсем не като елементарното твърдение – “българите са славяни” и от тук да се прави извода, че ако не са такива, значи са тюркоезичен народ. Както виждате, много по-многопластова е картината в понятието за българщина.
Учителят е знаел за най-древните българи, стоящи в основата на по-сетнешните конни българи на Аспарух. и въобще в основата на всички клонове на българщина. Защо не е говорел пространно за тях! То е ясно – защото се е задавал мрачния период на болшевизма и е виждал бъдещите страдания и насилия.
Важното е да разберем, накъде върви светът и защо България е определена за движеща сила в този негов вървеж. Защо тука в тази страна има толкома много духовни школи и духовни пластове? Такова многообразие в историята! В смяната на културите тук наблюдаваме – теза, антитеза и синтеза! Невероятно преплитане на духовни фактори за изграждане на бъдещия човек! И защо това е толкова важно за бъдещата концепция за човечеството! А каква ще бъде тази бъдеща концепция за човечеството!
Концепцията за това човечество е накратко следната: Ще го управлява този, който може да му поднесе адекватни ценностни модели на възпитание и образование. Адекватни модели, това са Модели които дават възможност на човечеството да еволюира, а не да затъва в деволюция. Вместо модели на образование, които го съсипват чрез негативни примери и опитности и превръщат в стадо заспали роби, ще му се поднесат модели, които развиват неговите качества и му помагат да направи еволюционен скок в своето развитие. Методи и модели разширяващи неговното съзнание, вместо методи и модели, които превръщат хората в роби и консуматори.

Вижте какво става с медиите, телевизия и радио! Вижте начина по който се съсипва човешкия потенциал. Всички нормални хора, започват да мислят отвъд егоистичните си и имперски амбиции, рано или късно, за своите внуци, деца и потомство и най-вече за онова, истинското, което ще оставят на земята от себе си.
Начинът по който се съсипва сегашното човечество кара майката земя да стене и Тя /да, Тя е жива/ е най-големият привърженик  на прекратяването на сегашната агония.
Сегашните глобалисти, узнавайки, че няма да я бъде новата Римска империя – Новият Рим,  и сбъдването на техния план, гласен от стотици години насам, потръпват. “Но как, защо, как е възможно!.Нали беше казано там според Плана на Архитекта!” Архитектът – да! Кой обаче Архитект! Това ли е Създателят на човешкия род! Защо това се случва ли?
Благодарение на нещо, което също е сработило във вековете и пак по План, но вече друг, нямащ нищо общо с плановете на всякакви секти, духовни общности, църкви, и глобалистки мечти. Обединена Европа с България не може никога да се превърне във втора Римска империя. България има мисията, която не можие по никакъв начин да бъде обезсилена. Този народ, колкото  и да го мачкат и обработват с всякакви там средства, е жилав и устойчив народ. Относителният дял в него, винаги ще остане достатъчен за да се даде отпор, макар и мълчалив на богоборческите планове. А от този относителен дял пък зависи и оцеляването на цялото човечество, не случайно е казано, че тука е черният дроб на планета. Загине ли черния дроб, отива си и планетата като организъм. Ясно ли е на всички, и евреи, и мюсюлмани, и китайци, и тибетци, и руси, и европейци, ……на всички онези, които крачят по тази земя, и които няма как да не треперят от всяко едно изригване, наводнение и пр.….., които впрочем всички са братя на българите. Да! Всички те, са едно семейство! Но не глобалистко по Плана на някой си! А семейство от позицията на душите – същностите, пребиваващи във човеците.
Благодарение работата на такива невероятни изследователи, реални академици в живота като д-р Ганчо Ценов се дава възможност на българите да прозрат собствената си мисия и да разберат, че те не са случайно племе и съвсем не случайно имат такава история, толкова много прикривана и гонена от противниците.
Защо е била цялата тази какафония около цялата тази абсурдна инкриминация на книгите на Ганчо Ценов, ето това е един справедлив  въпрос сега. Защо е било оказвано толкова много насилие, само и само да се скрие онова, за което е писал д-р Ценов! Самият факт за това впрочем би трябвало да накара будните българи да се запознаят с неговата теза, нали? Защо даже и в наши дни продължава да тегне това умишлено целенасочено подценяване на трудовете му? Защо толкова други историци са известни, а той не е споменаван в учебниците по история?


Когато Беинса Дуно пребивава в България и изнася своите беседи и лекции в продължение на 50 години, той е искал да насочи вниманието на българите към славянския им корен, но това съвсем не означава, че неговото дело е свързано с славянската линия / както някои наивно си мислят/ или пък недай Боже, със самия панславизъм. Самият панславизъм и сектанството около учението на Дънов са всъщност от един корен, но делото и мисията на тази невероятна личност работят за великото бъдеще на човечеството, нямащо нищо общо с глобалисткия панславизъм. Някои заслепени негови последователи тълкуват буквално за съжаление неговите слова. Наистина в делото на Беинса Дуно има заложено доста много, което свидетелства за глобалната насока в която е виждал бъдещето на човечеството и България на този фон. И ако сега Той работи, той естествено би подкрепял осветляването на още по-глобалния участък в историята на българите свързан с траки, хунори, скити, тоест прабългарския период. В периода в който той  е действувал в България, обаче е трябвало да се заостри вниманието към славянството и връзката с Русия. И действително линиите на двата народа, като малък и голям брат са паралелни. Кой е по-големият брат, то е ясно за историците. Но какво значение има когато по вътрешна линия има толкова общи моменти в траекториите на двата народа. Едининят древен, другият – по-млад и двата обаче с топли сърца. Точно неразбирането на сърдечната част в развитието на сегашното човечество се крие близостта между двата народа. Вижте братята руси, как се прегръщат и вижте как също припламва в сърцето на българина подобния жест. Та защо именно чрез Русия се извършва външното освобождение на българите от турско владичество през 1978 година. Има нещо по сърце което ги събира. Как ги посрещат българите! Без да се говори за някакво си там илюзионно славянство очевидно има нещо, което сродява руси и българи в сърцата на хората А откъде тогава извират противоречията и споровете? Изводът е прост и ясен.  Славянството на българите и прабългарския им корен не са в противоречие, освен в главите на тези, които кроят богоборчески планове и търсят начин как да скарат на междурелигиозен или националистичен принципи отделните народности.
Докато не се примирят славянските чистосърдечни настроения 
сред тази нация с исконните и абсолютни верни и точни прабългарски насткроения, впрочем изказани от подобни на д-р Ганчо Ценов учени, над тази нация не ще има разбирателство. Бог е  определил за българите наистина славно бъдеще. Те ще бъдат наистина център на бъдещата култура. Няма сила която да противостои на това. Българите трябва да знаят, че открай врече чужденци ги управляват, но че ПРИЧИНАТА ЗА ТОВА Е В СНОПА НА КАН КУБРАТ – “ЗАЩОТО СА СЕ РАЗДЕЛИЛИ”. /Виж картината на Д. Гюдженов върху книгата “Кроватова България”, изд. 2004 год./
В този смисъл  и тези, които ги управляват също вършат богоугодно дело, защото чрез тях сам Бог им дава поредния урок за единение. Колко тъжна и трагична е участта на днешните глобалисти богоборци, допуснати са на сцената на световните събития. За да се докаже всъщност безпочвеността на целия им богоборчески опит, в името на свободата на избора, те са били оставени да вършат пъкленото си дело. Накрая и те самите ще разберат трагичната си участ и безсмислие на опита да господстват.
Поклон пред делото на академика и в реалния живот, д-р Ганчо Ценов, който не пожали своите усилия, своето спокойствие, своята кариера, пред свещената кауза да покаже истината. Безспорно, че идеални академици в живота няма. Допуснал е и грешки и понякога звучи, наистина архаично. Но нека си представим, в това време, когато клишетата на науката са били железни, как е било възможно да се изправиш срещу системата. Как са го отритнали отвсякъде след като е академик на берлинския университет!
Българското училище трябва да познава това велико име на учен и изследовател  историк. Сегашните историци трябва да се учат от него на родолюбие и научен подход.
А колкото до българите, те сега ще трябва чрез подобни книги, да научат за себе си и иреалната си история. Време е за събуждане на българския дух. Планът на глобализацията е временен план, което не е от Бога, и този план  отминава. Той ще развее своя флаг за кратко време, но след това ще започне истинския период на Зеления Водолей, периода в който българите ще поемат щафетата, която им е отредена.
Издателят на настоящата книга би искал да спомогне за изясняването на съществуващата небивалица в полето на историята споделяйки тези свои наблюдения и опитности, и действително счита че с информирането на българскат общественост по културен начин за “Произходът на българите”, без да се допускат досегашните нецивилизовани похвати на оценки “този е луд, онзи е дилетант”, а като се даде възможност на всеки един да проучи фактите, по този начин могат да се спрат всякакви излишни дискусии за истинския произход. В крайна сметка, истината не може да бъде вечно крита. Безспорно в полето на книжовността се умело процедира с метода на размиването на понятията.
И в този смисъл книги като новизлезлите на Божидар Димитров “12 мита в българската история”, тази на Рашо Рашев за Прабългарите, включително и недобросъвестната книга за Масонството и братството на Левски, едва ли се пускат случайно като издания. Точно в момента, когато българите трябва да научат истинските си корени. Твърде много настрани от фокуса за истинския произход и корени! Някои книги като тази на Рашо Рашев естествено че се доближават до истината, но какво да се каже за поставените опити да се изопачи святостта на името на Апостола! Отново същия почерк, изпитан върху гоненията на трудовете на д-р Ганчо Ценов. Българите рано или късно ще научат за своите корени. Все едно от къде! Дали от настоящата книга! Корени, доказани през призмата на науката, и то от изследовател, пожертвал несметни материални средства за да се добере до архивите. На който впоследствие са били грижливо укривани книгите и подменяни с чужди тенденциозни рецензии.
Време е за българите да се събуждат! Будилникът е навит и няма сила която да попречи на вътрешното позвъняване у всеки!
Хелиопол

15 май 2005

Видни авторитети:

Кръстьо Мутафчиев
Петър Детев
Владимир Георгиев
Веселин Бешелиев
Александър Фол


Copyright2005 © www.7rilskiezera.com